Σεμινάριο Λεμφικό μασάζ


Το λεμφικό μασάζ προσφέρει σωματική ευεξία και ψυχική υγεία. Είναι μια τεχνική μάλαξης που εστιάζει και εκτελείται πάνω στους λεμφικούς αγωγούς του σώματος και στα λεμφογάγγλια που παρεμβάλλονται ανάμεσα στα λεμφαγγεία. Με λίγα λόγια το λεμφικό σύστημα είναι το σύστημα αποβολής του σώματος από τα βακτηρίδια και τις τοξίνες. Ο σημαντικότερος σκοπός είναι η διέγερση των λεμφαδένων με ειδικές τεχνικές και η ανακούφιση του λεμφικού συστήματος.

1Το θεωρητικό κομμάτι περιλαμβάνει:
Το ανθρώπινο λεμφικό σύστημα
Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή συνεδριών λεμφικής αποστράγγισης
Ενδείξεις –αντενδείξεις & οφέλη της θεραπείας
Αντιμετώπιση οιδημάτων
Θεραπείες επιδερμικής σύσφιξης
Ενδείξεις λεμφικής αποστράγγισης
2Το πρακτικό κομμάτι περιλαμβάνει:
Εφαρμογή των τεχνικών
Κώδικας δεοντολογίας
Υγιεινή

5

Διάρκεια (ώρες)

80

Κόστος (ευρώ)