Προσφορές Σεμιναρίων


Ομαδικά γκρουπ

Ομαδικά γκρουπ

Προσφορά για ομαδικά γκρουπ (σχολές/συλλόγους κλπ), 20% στο συνολικό ποσό.
Πολλαπλές Επιλογές

Πολλαπλές Επιλογές

Προσφορά για επιλογή πολλαπλών σεμιναρίων από ένα μαθητευόμενο, έως και 40% ανάλογα τον αριθμό των σεμιναρίων που θα επιλέξει να συμμετάσχει.
Άνεργοι - Φοιτητές

Άνεργοι - Φοιτητές

Έκπτωση για άνεργους και φοιτητές, 30% με την προσκόμιση του φοιτητικού πάσου ή της κάρτας ανεργίας.
Προπληρωμή

Προπληρωμή

Προπληρωμή πριν την έναρξη του σεμιναρίου, 20% στο συνολικό ποσό.

*Οι προσφορές δεν συμψηφίζονται μεταξύ τους