Σεμινάριο Sports Massage


Το Sports Massage αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες τεχνικές θεραπευτικού μασάζ για όσους ανθρώπους έχουν αυξημένη σωματική δραστηριότητα (π.χ αθλητές), αλλά και για αυτούς που κάνουν καθιστική ζωή.

1Το θεωρητικό κομμάτι περιλαμβάνει:
Ανάλυση του Sports Massage ( 4 είδη: προαγωνιστικό, μεταγωνιστικό, προληπτικό, θεραπευτικό)
Ανάλυση των βασικών κινήσεων (λαβές, πιέσεις, μαλάξεις)
Σωστή συμπλήρωση του ιστορικού του θεραπευόμενου προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλες τεχνικές(αντενδείξεις και προφυλάξεις)
Ενδείξεις και αντενδείξεις των θεραπευτικών χειρισμών
Αξιολόγηση της κατάστασης του θεραπευόμενου και δημιουργία εξατομικευμένης θεραπείας
2Το πρακτικό κομμάτι περιλαμβάνει:
Τεχνικές αιμάτωσης
Διατάσεις
Χειρισμοί μάλαξης από 3 θέσεις (πλάγια, πρηνή, ύπτια)
Πιέσεις σε βελονιστικά σημεία (acupressure points)
Τεχνικές μαλάξεων με πήχεις και αγκώνες για ανακούφιση εν τω βάθει
Ασκήσεις για αύξηση του εύρους της κίνησης
Εκμάθηση του θεραπευόμενου ώστε να αυξήσει ο ίδιος το εύρος της κίνησής του σε καταπονημένες αρθρώσεις
Τεχνικές αύξησης της ελαστικότητας των μυών

20

Διάρκεια (ώρες)

250

Κόστος (ευρώ)