Σεμινάριο Sports Massage


Το Sports Massage αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες τεχνικές μασάζ για όσους ανθρώπους έχουν αυξημένη σωματική δραστηριότητα (π.χ αθλητές), αλλά και για αυτούς που κάνουν καθιστική ζωή.

1Το θεωρητικό κομμάτι περιλαμβάνει:
Ανάλυση του Sports Massage
Ανάλυση των βασικών κινήσεων (λαβές, πιέσεις, μαλάξεις)
Σωστή συμπλήρωση του ιστορικού του δέκτη, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλες τεχνικές(αντενδείξεις και προφυλάξεις)
Ενδείξεις και αντενδείξεις των χειρισμών
Αξιολόγηση της κατάστασης του δέκτη.
2Το πρακτικό κομμάτι περιλαμβάνει:
Η πρακτική στο συγκεκριμένο σεμινάριο, περιλαμβάνει τεχνικές ThaiMassage για την ανακούφιση του δέκτη από τους πόνους.

30

Διάρκεια (ώρες)

450

Κόστος (ευρώ)